OVER ONS

TWK’21 Toneelscholenfestival probeert een plek te zijn waar afstuderende theatermakers, de culturele sector en een breed publiek elkaar ontmoeten rond het afstudeerwerk van de vier Vlaamse toneelscholen. Op deze manier probeert TWK’21 Toneelscholenfestival een fijnmazig
netwerk te weven tussen generaties,

Het kernteam van TWK’21 Toneelscholenfestival bestaat uit acht afstuderende makers/spelers.

KERNTEAM CONTACTGEGEVENS
Daphné Termote (Conservatorium Antwerpen)
daphne.termote@hotmail.com
+32 499 25 61 53

Colette Goossens (KASK)
colettegoossens@outlook.com
+32 497 67 42 56

Tristan Feyten (LUCA Drama)
tristan.feyten@hotmail.com
+32 493 73 95 53

Dagmar Dierick (LUCA Drama)
dagmar.dierick@hotmail.com
+32 493 71 60 06

Ellen Sterckx (RITCS)
ellen.sterckx@hotmail.com
+32 491 88 77 54

Ferre Vuye (KASK)
ferre.vuye@hotmail.com
+32 478 81 46 39

Stan Martens (KASK)
stanmartens.98@gmail.com
+32 484 28 72 33

Eliza Stuyck
elizastuyck@hotmail.com
+32 497 08 30 98

Fien Van der Aa (Conservatorium Antwerpen)

ONZE OPEN BRIEF

Liefste programmator, toeschouwer, eventuele partner en collega

Hoe gaat het met u?
Met ons kan het beter. 
Het zijn gekke tijden om af te studeren. 
Het zijn gekke tijden om theater te maken. 
Het zijn tijden waarin wij op het kruispunt van die twee terecht zijn gekomen.

Daarom voelen wij de noodzaak een collectief standpunt te verwoorden. 
Met deze open brief maken we u bekend hoe wij onze ruimte willen innemen. 
Hoe we gehoord én gezien willen worden. 
Wij hebben besloten dat in 2021 collectiviteit — meer dan ooit — belangrijker is dan rivaliteit.

Onze voorstellingen dreigen te veranderen in ghost performances.
Ze zijn gedoemd tot interne toonmomenten voor beperkt publiek. 
Ook wij horen: “Er is nog zoveel ongetoond werk, komend seizoen wordt krap!”
Ook wij zien de groeiende berg aan ongespeelde stukken waartegen onze masterproeven klein afsteken.

Er is genoeg tijd geweest om alleen te zijn dit jaar.
We willen niet langer om het eerst die berg opklimmen.
Over elkaar heen.
Het moment is gekomen om naast elkaar te staan.
Om de collectiviteit te voelen.
Om opnieuw samen te spelen.
Om het afstuderend jong werk de plek te geven die het verdient.
Een ontmoetingsfeest tussen makers, spelers, producenten, techniekers, instituten, toeschouwers, …

Van 16 tot 29 augustus 2021 organiseren wij een collectief theaterfestival in Antwerpen voor alle afstudeervoorstellingen van de vier toneelscholen. 
Zonder competitie, zonder prijzengeld en zonder trofee. 
Een samenwerking tussen alle masterstudenten drama, productie en podiumtechnieken.

Elke afstuderende maker/speler krijgt de kans om diens werk te tonen. 
We trachten zelfstandig te opereren en willen eventuele samenwerkingen onder correcte werkomstandigheden waarmaken. 
Omdat wij ons als professionele spelers in het veld willen manifesteren.

Intussen blijven wij creëren, produceren, excelleren, zonder te distantiëren. 

Want dit is het begin.
Met warme, solidaire groet
Alle afstuderende jonge theatermakers 2021 in samenwerking met de afdeling productie en podiumtechnieken.

TWK’21 toneelscholenfestival