Email: toneelscholenfestival.twk@gmail..com


Joncfrouwe

Lieke Oolders

Foto Johan Pijpops

‘Raafje Mijn vogeltje Toe, zeg eens iets hoofs Dat vind ik zo leuk als u hoofse dingen zegt Oh, als wij nu toch saampjes het zoete spel der liefde zouden spelen… Een beetje fiezelefozen in de boomgaard, straks als die dwaze schildknaap slaapt…’

In de wanhopige zoektocht naar datgeen wat men “vrouwelijkheid” noemt voelt het als een laatste krampachtige poging: Lieke kruipt in de rol van jonkvrouw en voert een toneelstukje op in een middeleeuwse setting. Met houten zwaarden en op kleine, felgekleurde loopfietsjes als paarden gaan ridder Raaf en schildknaap Nicolas op avontuur uit. Hoofse manieren, omslachtige taal, grootse emoties… Al snel beginnen onzekerheden en karaktertrekken van een niet-zo-ridderlijk kaliber door te schemeren. Het roept achterdochtige gevoelens op. Welke motieven schuilen achter dit bevreemdend, middeleeuws theatertje?

Credits:
Door: Lieke Oolders
Met: Nicolas Anné, Raaf Lopes Cardozo, Lieke Oolders
Coaching: Herwig Ilegems

Duur 1u

17u 6/9/2023 BAC ART LAB KU LEUVEN